หน้าแรก>ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตออนไลน์ฟรี

ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตออนไลน์ฟรี

 1. 0
 2. 5
 3. 10
 4. 50
 5. 100
 6. 500
 7. 1000

0

Mbps

ดาวน์โหลด

0

Mbps

ที่อัพโหลด

0

Mbps

ทดสอบความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณด้วยบริการทดสอบความเร็วฟรีของเรา การทดสอบความเร็วเครือข่ายที่สะดวกที่สุด เนื่องจากไม่มี Flash และปลั๊กอินภายนอก ไม่มี Flash ไม่มี Java ไม่มี Websocket ไม่มีเรื่องไร้สาระ ค้นหาว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณช้าเท่ากับเต่าหรือเร็วเท่ากับเสือชีตาห์!

การทดสอบการเชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Facebook--ms
 • Google--ms
 • Amazon--ms
 • ebay--ms
 • Youtube--ms
 • Shopify--ms