หน้าแรก>การตรวจจับลายนิ้วมือ HTTP2/SSL/TLS

HTTP Protocol

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงความสามารถ SSL/TLS ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงโปรโตคอล TLS ที่รองรับ ชุดการเข้ารหัส ส่วนขยาย และกลุ่มการแลกเปลี่ยนคีย์ และสร้างลายนิ้วมือ TLS ในรูปแบบ JA3 และ JA4 นอกจากนี้ ยังสามารถระบุคำขอจากสคริปต์ที่เป็นอันตรายได้ด้วยลายนิ้วมือนี้

Supported Cipher Suites (in order as received):

Supported TLS Extensions (in order as received):