Trang chủ>Phát hiện robot
Kết quả kiểm tra:Bình thường
  • Webdriver
  • User-Agent
  • CDP
  • Navigator

Hướng dẫn phát hiện robot trình duyệt

BrowserScan phát hiện các tập lệnh hoặc hoạt động tự động trên trình duyệt. Nó phân tích các thuộc tính trình duyệt khác nhau để xác định xem môi trường trình duyệt có được kiểm soát bởi robot hay không. Các sản phẩm xác minh người-máy khác nhau Cloudflare Turnstile và Google reCAPTCHA sẽ bao gồm tính năng phát hiện trong lĩnh vực này và thường có ba danh mục:

  • Robot thông thường - thường là robot thuộc về các công cụ tìm kiếm nổi tiếng (Google, Bing, Baidu). Chúng thu thập thông tin từ các trang web để tạo chỉ mục nội dung có thể tìm kiếm. Robot tốt cũng có thể là công cụ giám sát hoặc kiểm tra thời gian hoạt động bình thường.
  • Robot độc hại - thường là các công cụ tự động hóa như Selenium, Puppeteer, Playwright hoặc bất kỳ công cụ nào giả mạo thành robot tìm kiếm tốt. Nó có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, gửi thư rác, đánh cắp mật khẩu, lấy dữ liệu, lãng phí tài nguyên, v.v.
  • Không phát hiện được robot - Khách truy cập có thể là con người đang sử dụng trình duyệt thông thường.

Nhận diện và phát hiện robot

Sự kết hợp giữa nhận dạng dấu vân tay và phát hiện robot mang lại cho bạn công cụ mạnh mẽ để ngăn chặn gian lận trực tuyến, mang lại kết quả tốt nhất khi được sử dụng cùng nhau.

WebDriver

...

WebDriver Tiên tiến

...

Selenium

...

NightmareJS

...

PhantomJS

...

Awesomium

...

cef

...

CefSharp

...

Coachjs

...

FMiner

...

geb

...

Phantomas

...

rhino

...

Webdriverio

...

Headless Chrome

...

Chrome DevTools Protocol kiểm tra

Có thể kiểm tra xem có sử dụng công cụ phát triển giả lập trình duyệt hoặc công cụ liên quan đến giao thức phát triển để kiểm soát trình duyệt không

CDP

...

isNativeNavigator

Kiểm tra xem Navigator có hành vi lừa dối hay không, một số tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc robot sẽ sửa đổi thuộc tính quan trọng để đạt được mục đích lừa dối.