Trang chủ>Bánh quy chuyển đổi

Chuyển đổi Cookie thành định dạng JSON

Gợi ý công cụ: Có thể chuyển đổi dữ liệu Cookie từ định dạng JSON/Netscape thành định dạng JSON và làm đẹp. Đồng thời kiểm tra xem Cookie có hợp lệ không, nếu thiếu thông tin quan trọng, có thể xóa Cookie không hợp lệ chỉ bằng một cú nhấp chuột, sau đó sao chép Cookie đã được sửa chữa đến nơi khác để sử dụng.

Cookie là gì

Dữ liệu được gửi từ trang web đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ tại địa phương. Trình duyệt sẽ lưu trữ cookie và mang theo khi gửi yêu cầu tiếp theo đến cùng một trang web. Thông thường, nó được sử dụng để thông báo cho trang web liệu hai yêu cầu có đến từ cùng một trình duyệt hay không - như duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng, lưu các cài đặt và chủ đề tùy chỉnh của người dùng, theo dõi và phân tích hành vi của người dùng, v.v.