Trang chủ>Kiểm tra tốc độ mạng trực tuyến miễn phí

Kiểm tra tốc độ mạng trực tuyến miễn phí

 1. 0
 2. 5
 3. 10
 4. 50
 5. 100
 6. 500
 7. 1000

0

Mbps

tải xuống

0

Mbps

Tải lên

0

Mbps

Thử nghiệm tốc độ kết nối internet của bạn thông qua dịch vụ kiểm tra tốc độ internet miễn phí của chúng tôi. Đây là dịch vụ kiểm tra tốc độ internet tiện lợi nhất, bởi vì nó không cần Flash và các plugin bên ngoài, không cần Flash, không cần Java, không cần Websocket, không cần lời lẽ thừa thải. Hãy tìm hiểu xem tốc độ internet của bạn chậm như rùa hay nhanh như báo chạy!

Kiểm tra kết nối trang web

 • Facebook--ms
 • Google--ms
 • Amazon--ms
 • ebay--ms
 • Youtube--ms
 • Shopify--ms