Trang chủ>

Nhật ký cập nhật

Change log

 • v 1.4.1.02024.04.10
  1. Tăng trang truy vấn phạm vi IP
  2. Tăng trang truy vấn phân đoạn ASN
  3. Tăng liên kết chuyển hướng cho lỗi
  4. Tăng cường truy vấn danh sách đen
 • v 1.4.0.02024.03.08
  1. Thêm kết quả kiểm tra robot và kiểm tra rò rỉ DNS vào màn hình đầu tiên
  2. Tối ưu hóa logic kiểm tra rò rỉ DNS
  3. Chân trang được cải biên
  4. Tăng cường công cụ: Phân tích User-Agent
 • v 1.3.1.02024.01.01
  1. Phiên bản tiếng Việt
  2. Công cụ phát hiện dấu vân tay HTTP/SSL/TLS
  3. Robot phát hiện tăng kết quả cuối cùng
 • v một ba không năm20.12.2023
 • v 1.2.1.025.10.2023
 • v một chấm hai chấm không chấm không21.07.2023
 • v 1.1.1.012.07.2023
 • v 1.1.0.007.02.2023
 • v 1.0.0.02023.02.02