Trang chủ>Phân tích chuỗi đại lý người dùng

Phân tích chuỗi đại lý người dùng

Sử dụng công cụ này, bạn có thể phân tích bất kỳ chuỗi đại lý người dùng nào mà bạn muốn hiểu, làm cho chuỗi đại lý người dùng trở nên dễ đọc. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ý nghĩa của đại lý người dùng; dù là Safari trên iPad, Chrome trên Windows và các hệ thống phổ biến khác, hay là robot tìm kiếm của công cụ tìm kiếm hoặc công cụ phân tích an ninh.

Phân tích

Mỗi khi trình duyệt web của bạn gửi yêu cầu đến một trang web, nó sẽ gửi một tiêu đề HTTP được gọi là 'đại lý người dùng'. Chuỗi đại lý người dùng chứa thông tin về tên trình duyệt web của bạn, hệ điều hành, loại thiết bị và nhiều thông tin hữu ích khác:

  • Loại phần mềm (trình duyệt, robot tìm kiếm)
  • Tên trình duyệt/ứng dụng/thư viện
  • Hệ điều hành
  • Động cơ trình duyệt
  • Loại thiết bị (máy tính bảng hoặc điện thoại di động)
  • Nhà phát triển

Hãy thử User-Agent dưới đây

  • Phân tích user agent của trình duyệt của chính bạn
  • GoogleBot User-Agent: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
  • iOS User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
  • Python User-Agent: Python/3.7aiohttp/3.8.1